บทบรรณาธิการ : สิทธิที่จะทวงสิทธิ ของประชาชน

เงินเยียวยาผลกระทบจากโควิด กลายเป็นวิวาทะทางการเมือง ระหว่างส.ส.ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน เมื่อ ส.ส.รัฐบาลอ้างว่าการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณโควิด สิ้นเปลืองงบประมาณเปล่า ถูก ส.ส.ฝ่ายค้านตอบโต้ว่าพูดแบบนี้บ่งบอกว่าไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ ส.ส. และเรียกร้องให้เคารพการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน

อีกด้านหนึ่งเป็นวิวาทะทางการเมือง ระหว่างข้าราชการกับนักการเมืองปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า คนที่มาร้องสิทธิเงินเยียวยา หลายคนได้รับความเดือดร้อนจริง แต่บางคนรับจ้างมา บางคนมาจากอีกพรรคการเมือง มาร้องเรียนเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ถูก ส.ส.ฝ่ายค้านโต้กลับว่ากระทรวงการคลังทำงานช้า แต่โทษปี่โทษกลอง

กองเชียร์รัฐบาลถือว่าการที่ประชาชน มาร้องขอเงินเยียวยาเป็นการ “ร้องทุกข์” ไม่ใช่ “ทวงสิทธิ” แสดงว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบ “ไม่มีสิทธิ” ใช่หรือไม่ แต่ถ้าอ่านผลการวิจัยของ 7 อาจารย์จาก 6 มหาวิทยาลัยดังที่สำรวจความเห็นของคนจนในเมือง ใน 18 จังหวัด ชัดเจนว่าประชาชนย่อมมีสิทธิ

ผลการวิจัยพบว่า มาตรการที่เข้มงวดของรัฐ โดยไม่มีมาตรการรองรับ เช่น ปิดสถานบริการและห้างสรรพสินค้าก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อคนจนมากมาย คนจนกว่า 60% รายได้หายไปถึง 70% กว่าครึ่งหนึ่งไม่มีเงินผ่อนหนี้สินเกือบ 30% มีปัญหาเรื่องการกินอยู่ แต่ขอเยียวยาได้แค่ 51.87% อีก 14.60% ทางการระบุ “ไม่มีสิทธิ”

Loading...

ยังมีคนจนในเมืองอีกเกือบ30% ที่ไม่กล้าลงทะเบียน เพราะรู้ตัวว่าอาจไม่เข้าข่าย แต่ก็เดือดร้อนเหมือนกับคนอื่นๆ ยิ่งกว่านั้นยังมีคนจนอีกกว่า 79% ที่ไม่สามารถทำตามคำขวัญของรัฐ “อยู่บ้าน” ได้ เพราะขืนอยู่บ้านมีหวังอดตาย ถ้าไม่ได้รับเงินเยียวยา เพราะทำงานที่บ้านไม่ได้ นี่คือบางส่วนของผลกระทบ

รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ สามารถใช้สิทธิทางศาล หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ และประชาชนมี “สิทธิ” ที่จะ “ร้องทุกข์” และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว แสดงว่าประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา หาก “สิทธิ” ได้รับผลกระทบจากการกระทำของรัฐหรือคนอื่นย่อมมีสิทธิที่จะทำได้

แม้แต่การ “ร้องทุกข์” รัฐธรรมนูญก็รับรองว่าเป็น “สิทธิ” อย่างหนึ่งของประชาชน และหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว เงินเยียวยาเดือนละ 5 พันบาท ที่ประชาชนได้รับก็มาจากภาษีของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่เงินของรัฐหรือข้าราชการ ที่ชัดเจนที่สุดก็คือประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิย่อมมีสิทธิที่จะทวงสิทธิ.

อ่านเพิ่มเติม
Loading...